Dr P.C.J. De Tavernier

Position:
 • Assistant Professor
Expertise:
 • Civil Law (Tort and Contract)
 • Insurance Law
 • Educational Law
 • Sports Law


Telephone number: +31 (0)71 527 7579
E-Mail: p.c.j.de.tavernier@law.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Civiel recht
Office Address: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number C207


")

 • Master in Law - Leuven 1985-1986 till 1989-1990

 • Master in Canon Law - Leuven 1986-1987 till 1991-1992

 • Bachelor in Philosophy - Leuven 1990-1991

 • Doctor in Law - Antwerp 1986-1987 till 2002-2003

Title of dissertation

“De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door minderjarigen” [Tortious liability for damage caused by minor children], Universitaire Instelling Antwerpen, 2003.

Key Publications

De Tavernier P.. - Naar een algemeen beginsel van aansprakelijkheid voor andermans daad? Beschouwingen bij een arrest van het Hof van Cassatie van 19 juni 1997 (Deel 1).- In: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht = Revue générale de droit civil belge, (1998), p. 109-132  and 430-453.

De Tavernier P..- Naar een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de onrechtmatige daden van hun minderjarige kinderen? Beschouwingen bij het arrest ‘Bertrand’ van het Franse Hof van Cassatie van 19 februari 1997.- In: Rechtskundig weekblad, (1999-2000), p. 273-294.

De Tavernier P..- De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door minderjarigen. - Antwerpen: Intersentia, 2006. – 670 p..- ISBN 90-5095-516-9.

De Tavernier P..- Children as Tortfeasors under Belgian Law. In: Children in Tort Law. Part I: Children as Tortfeasors / Martin-Casals M. [edit.], Wien/ New York, Springer, 2006, p. 63-109.

De Tavernier P.. – Children as Victims under Belgian Law. – In: Children in Tort Law. Part II: Children as Victims / M. Martin-Casals [edit.], Wien/New York, Springer, 2007, p. 29-44.

De Tavernier P..- Aansprakelijkheid voor educational failure. – In: Tijdschrift voor Onderwijsrecht- en onderwijsbeleid, (2006-2007), p. 507-519.

De Tavernier P. en J.A. van der Weide, - De maatman in het onrechtmatige daadsrecht: onderzoek naar enkele regels van soft law. – In: Castermans, A.G., Houben, I.S.J., Jansen, K.J.O., Memelink, P., Nieuwenhuis, J.H., Reurich, L. (Eds.) De maatman in het burgerlijk recht (BWKJ 24) (pp. 119-148). Deventer: Kluwer.

De Tavernier P.Over het subrogatoir verhaal van de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar (art. 41 Wet Landverzekeringsovereenkomst) tegen een minderjarige die opzettelijk schade toebrengt aan personen of zaken. – In: Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, (2010/5), p. 277-282.

De Tavernier P. - Over het bewijs van causaal verband met betrekking tot de geïnformeerde toestemming bij medische behandelingen.- In: Maandblad voor Vermogensrecht, (2010), p. 139-146.

De Tavernier P. en Van der Weide J., Naar een Europees Burgerlijk Wetboek? Het Draft Common Frame of Reference (DCFR). – In: Maandblad voor Vermogensrecht, (2011/5), p. 121-137.

Courses within institution associated with

 • Law of Obligations
 • Property Law
 • Comparatieve Tort Law
 • Transnational Civil Law
 • International Contract Law

Ancillary positions + organisation

Author for editor Kluwer Belgium (Law of Obligations), Larcier Belgium (Kids Codex, Sports Law Codex) and SDU Netherlands (Youth Law)

Languages

Dutch, French, English, German, Italian

 
Last Modified: 07-06-2016